Naar inhoud

Postacademische vorming

Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma klinische neuropsychologie

De postacademische/permanente vorming in de klinische neuropsychologie heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van de klinische neuropsychologie te verbreden en te verdiepen.

Raadpleeg het programma op de site van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie http://www.vvnp.be/vvnp.KU-LEUVEN-Programma.cfm

 

Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma forensische psychiatrie en psychologie

Doelstelling 
Het organiseren van een Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conform met de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (MB van 28/10/2015).

Doelgroep 
Psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen. 

Organisatie 
De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen (Prof. Goethals en Prof. Van West), KULeuven (Prof. Jeandarme en Prof. Otgaar), UGent (Prof. Vanderlaenen en Prof. Audenaert) en VU Brussel (Prof. Rossi en Prof. Van West).

Meer informatie via: 

Stephanie Goovaerts

Wilrijkstraat 10 – B-2650 Edegem

E-mail: stephanie.goovaerts@uantwerpen.be