Naar inhoud

Interuniversitaire Postacademische vorming Forensische Psychologie en Psychiatrie

  • 8 maart 2019

Doelstelling 
Het organiseren van een Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conform met de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (MB van 28/10/2015).

Doelgroep 
Psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen. 

Organisatie 
De organisatie wordt verzekerd door een samenwerkingsverband van vier Vlaamse universiteiten: UAntwerpen (Prof. Goethals), KULeuven (Prof. Jeandarme), UGent (Prof. Vanderlaenen en Prof. Audenaert) en VU Brussel (Prof. Rossi en Prof. Van West).

Meer informatie via: 

Prof. dr. Danny G.P. Mathysen Wilrijkstraat 10 – B-2650 Edegem Tel. 03/821.48.04  E-mail: aso@uantwerpen.be